אופנוע שטח

ראלי מרוקו 2012

עוד יומיים וחצי הוא מתחיל. יהיה רבגוני.   [embedplusvideo height="356" width="584" standard="http://www.youtube.com/v/IcrmVZ_y52A?fs=1" vars="ytid=IcrmVZ_y52A&width=584&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=" id="ep1012" /]