אופנוע שטח

One Day

טיסת מבחן ראשונה של 350 ק"מ לקראת ה IR2013 היה מעייף. [embedplusvideo height="356" width="584" standard="http://www.youtube.com/v/XzRtQKAgEPM?fs=1" vars="ytid=XzRtQKAgEPM&width=584&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=" id="ep6719" /]